Πριτσιναδόροι Αέρος

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Πριτσιναδόρος αέρος RRI-PR40740 για πριτσίνια μέχρι και 4mm

Πνευματικό-υδραυλικός πριτσιναδόρος RED ROOSTER, βιομηχανικής χρήσης με συλλέκτη. Πολύ γρήγορος και ισχυρός, με χαμηλή κατανάλωση αέρα ανά κύκλο […]

Πριτσιναδόρος αέρος RRI-4010 για πριτσίνια μέχρι και 4,8mm

Πνευματικό-υδραυλικός πριτσιναδόρος RED ROOSTER. Επαγγελματικής χρήσης. Για πριτσίνια μέχρι και 4,8mm Πολύ γρήγορος και ισχυρός, με χαμηλή κατανάλωση […]

Πριτσιναδόρος αέρος RRI-4011 για πριτσίνια μέχρι και 6,4mm

Πνευματικό-υδραυλικός πριτσιναδόρος RED ROOSTER. Επαγγελματικής χρήσης. Για πριτσίνια μέχρι και 6,4mm Πολύ γρήγορος και ισχυρός, με χαμηλή κατανάλωση […]

Πριτσιναδόρος αέρος RRI-PR40948 για πριτσίνια μέχρι και 4,8mm

Πνευματικό-υδραυλικός πριτσιναδόρος RED ROOSTER, βιομηχανικής χρήσης με συλλέκτη. Πολύ γρήγορος και ισχυρός, με χαμηλή κατανάλωση αέρα ανά κύκλο […]

Πριτσιναδόρος αέρος RRI-PR41764 για πριτσίνια μέχρι και 6,8mm

Πνευματικό-υδραυλικός πριτσιναδόρος RED ROOSTER, βιομηχανικής χρήσης με συλλέκτη. Πολύ γρήγορος και ισχυρός, με χαμηλή κατανάλωση αέρα ανά κύκλο […]

Πριτσιναδόρος αέρος για πριτσίνια με σπείρωμα.

Πριτσιναδόρος αέρος RRI-PRN41612M για πριτσίνια με σπείρωμα

Πριτσιναδόρος αέρος RED ROOSTER βιομηχανικής χρήσης για πριτσίνια με σπείρωμα. Γρήγορο και δυνατό με χαμηλή κατανάλωση αέρα ανά […]