για το Εμπόριο και τη Βιομηχανία

Οι περιστροφικοί κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές εξυπηρετούν το μεγαλύτερο κομμάτι των αναγκών της βιομηχανίας, ενώ η χρήση τους επεκτείνεται διαρκώς σε βιοτεχνίες και συνεργεία. Η ζήτηση των κοχλιοφόρων αεροσυμπιεστών της KAESER με κοχλίες SIGMA PROFILE αντανακλούν αυτήν την όλο και αυξανόμενη τάση, αφού περισσότερα από 200.000 από αυτά τα οικονομικά και αξιόπιστα συστήματα χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.