Χειράμαξες – Καρότσια – Οικονομική Σειρά

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Καρότσι μεταφοράς
Δίτροχο καρότσι μεταφοράς με μεγάλη ποδιά
Δίτροχο καρότσι για μεταφορά καφασιών
Καρότσι μεταφοράς κατάλληλο για χρήση σε σκαλοπάτια
Δίτροχο καρότσι μεταφοράς
καρότσι δίτροχο μεταφοράς
Καρότσια πλατφόρμας
Διόροφος εργαλειοφόρος
Εργαλειοφορέας