Συστήματα Διακίνησης

Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Ηλεκτρικό παλετοφόρο για φορτηγά και μικρούς χώρους.
Ηλεκτρικό ανυψωτικό CombiLift
Ζυγιστικό παλετοφόρο