Μηχανές Συσκευασίας μασκών

Η συσκευασία των μασκών, όσο και η παραγωγή τους, είναι μια σημαντική και ευαίσθητη εργασία. Πρέπει να γίνεται σχολαστικά, με σεβασμό στους κανόνες υγιεινής. Για όλες τις εταιρείες που θέλουν να ασχοληθούν με την παραγωγή,τη συσκευασία και τη διανομή μασκών, εξηγούμε ποια μηχανήματα είναι κατάλληλα για τη συσκευασία τους και γιατί.Η συσκευασία των μασκών, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, είναι μια ουσιαστική βιομηχανική δραστηριότητα! Εκτός από τις εταιρίες που ασχολούνταν πάντα με την παραγωγή ιατρικού εξοπλισμού, όλο και περισσότερες εταιρείες μετατρέπουν μέρος της παραγωγής τους για να κατασκευάσουν διάφορους τύπους μάσκας (απλή, χειρουργική).

Η συσκευασία των μασκών απαιτεί αυστηρή συμμόρφωση με το εφαρμοσμένο πρωτόκολλο υγείας, απαιτεί ταχύτητα και αποτελεσματικότητα! Πρέπει να παράγονται πολλές και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μειώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την επαφή της μάσκας με το εξωτερικό περιβάλλον και με τους χειριστές.

Με ποια μηχανήματα, είναι δυνατόν να συσκευάσετε τις μάσκες με τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο;


Για άκαμπτες μάσκες ή πολυσυσκευασίες μασκών

Για να συσκευάσετε μονές μάσκες

Minipack – Replay 55 evo – Για μικρές παραγωγές

Minipack – Mailbag – Για μικρές & μεσαίες παραγωγές

Minipack – Modular 50S inox – Για μεσαίες παραγωγές

Minipack – Plexi 60 – Για μεγάλες παραγωγές

Minipack – Pratika 56 X1 – Για μεγάλες παραγωγές

Minipack – Miniflow 380 – Για μεγάλες παραγωγές