Κρεατικών

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

MVS 31X MINIPACK-TORRE για συσκευασία σε κενό (vacuum)

Οι μηχανές για συσκευασία σακουλών MVS, ιδανικές για την συσκευασία τροφίμων, προσφέρονται σε δύο τύπους. Σε απλές κενού αέρος (vacuum) και με προσθήκη αδρανούς αερίου (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα κτλ).

MVS 45L XP MINIPACK-TORRE (1 μπάρα) για συσκευασία σε κενό (vacuum)

Οι μηχανές συσκευασίας MVS 45XP MINIPACK-TORRE προσφέρονται σε δύο τύπους, απλές κενού αέρος (vacuum) και με προσθήκη αδρανούς αερίου (πχ άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα κλπ) – Επιδαπέδια με μια μπάρα