Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη

H εταιρεία Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε., έχει υιοθετήσει κώδικα δεοντολογίας με τον οποίο υποστηρίζει την ηθική και υγιή άσκηση της επιχειρηματικότητας, προάγοντας τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια , την παροχή ίσων ευκαιριών, την επιμόρφωση των εργαζομένων και γενικά την ποιότητα ζωής όλων των στελεχών της.

Η Εταιρεία  εκφράζει την κοινωνική της ευαισθησία με την υποστήριξη  φιλανθρωπικών και κοινωφελών οργανισμών, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού και αναγνωρίζει την ευθύνη της για την προστασία του περιβάλλοντος έχοντας συμβληθεί με φορείς ανακύκλωσης στους τομείς του αντικειμένου της (μηχανήματα και υλικά συσκευασίας, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, λιπαντικά)

Η Εταιρεία υποστηρίζει και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας.