Καρφωτικά εργαλεία & μηχανές

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

FLETCHER-TERRY FLEXIMASTER

Καρφωτικό χειρός για λαμάκια ΡΟ/08955 FLETCHER-TERRY FLEXIMASTER

CASSESE – CS 89- Καρφωτική κορνιζοποιίας

Καρφωτική κορνιζοποιίας CASSESE -CS89, αεροκίνητη, καρφωτική λαμακιών.

CASSESE – MF 10- Καρφωτική κορνιζοποιίας

Καρφωτική κορνιζοποιίας CASSESE – MF10, ποδοκίνητη πρέσσα, για κρεμαστάρια και ειδικά πρεσσάκια.

CASSESE – MF 20 HANGMASTER

Καρφωτική μηχανή (πρέσσα) CASSESE – MF 20 HANGMASTER πεπιεσμένου άερα ,(αέρος), για κρεμαστάρια και μεντεσέδες.

CASSESE – MF 30- Καρφωτική κορνιζοποιίας

Καρφωτική κορνιζοποιίας CASSESE – MF30, (πρέσσα) για μεντεσέδες και κρεμαστάρια.

CASSESE-CS 88 – Καρφωτική κορνιζοποιίας

Καρφωτική κορνιζοποιίας CASSESE -CS88, κολωνάτη, ποδοκίνητη