Κατσαβίδια

Επιλέξτε Κατηγορία

Κατσαβίδια επαγγελματικά για χρήση δεσμιδοποιημένης βίδας. Ηλεκτρικά κατσαβίδια για συνεχόμενη εργασία και μπαταρίας για βίδωμα σε δύσκολα σημεία, χωρίς την ενόχληση των καλωδίων.

Βίντεο Εφαρμογών

Κατσαβίδια ηλεκτρικά και μπαταρίας