Χειρός Συρραπτικά εργαλεία

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

OMER SP3 Συρραπτικό χειρός

Συρραπτικό εργαλείο χειρός για συνδετήρα SP19.

OMER HSP12 Συρραπτικό χειρός

Συρραπτικό χειρός για συνδετήρα ΣΕΙΡΑΣ 73.