Πλαστικό αναλώσιμο

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

OMER – 81P – Καρφωτικό αέρος

Καρφωτικό εργαλείο αέρος Ιταλίας. Για πλαστικό συνδετήρα τύπου 81P.