Λαμάκι

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

SENCO SC 15 Καρφωτικό εργαλείο

Καρφωτικό εργαλείο SENCO SC 15, για ειδικά λαμάκια

OMER – CF.15 – Καρφωτικό αέρος

Καρφωτικό εργαλείο αέρος Ιταλίας. Για κυματιστό λαμάκι WW.