Καπαρά

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

MAESTRI B6 καρφωτικό αέρος

Καρφωτικό εργαλείο διακοσμητικών καπαράδων MAESTRI Iταλίας. Δεσμοδοποιημένοι με πλαστική δεσμίδα.Κύρια εφαρμογή στα έπιπλα και πολυθρόνες παλαιού στύλ. Στα εργοστάσια υποδημάτων (τσόκαρα με πανί ή δέρμα). Σε διάφορες διακοσμητικές εργασίες, σε κουτιά, μπαούλα, κασόνια κ.ά.

MAESTRI B10 καρφωτικό αέρος

Καρφωτικό εργαλείο διακοσμητικών καπαράδων MAESTRI Iταλίας. Δεσμοδοποιημένοι με πλαστική δεσμίδα.Κύρια εφαρμογή στα έπιπλα και πολυθρόνες παλαιού στύλ. Στα εργοστάσια υποδημάτων (τσόκαρα με πανί ή δέρμα). Σε διάφορες διακοσμητικές εργασίες, σε κουτιά, μπαούλα, κασόνια κ.ά.