Πρόκες

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Πρόκα σε πλαστική δεσμίδα

Πρόκα σε πλαστική δεσμίδα 21ο με στρογγυλό κεφάλι

Πρόκα σε πλαστική δεσμίδα 21ο με στρογγυλό κεφάλι.  Λεία, δακτυλιωτή, ελικοειδής. Κατάλληλη για εργαλεία καρφωτικά : SENCO SN90FXP, […]

Δακτυλιωτή πρόκα σε ρολό 16ο

Πρόκα σε ρολό 16ο με στρογγυλό κεφάλι

Πρόκα σε ρολό 16ο με στρογγυλό κεφάλι, λεία, δακτυλιωτή, ελικοειδής. Κατάλληλη για εργαλεία: SENCO PALLET PRO 50 / SENCO COILPRO […]

Πρόκα SCP σε πλαστική δεσμίδα

Πρόκα SCP σε πλαστική δεσμίδα 0ο για εφαρμογές Μετάλλου / Σκυροδέματος. Κατάλληλη για το καρφωτικό αερίου SENCO SGP40S