Πρόκες

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

ΠΡΟΚΕΣ

Σε δεσμίδες ή σε ρόλους, χρησιμοποιούνται σε καρφωτικά εργαλεία για την κατασκευή μεγάλων κιβωτίων, επισκευή ή κατασκευή παλετών.

Πρόκα σε πλαστική δεσμίδα

Πρόκα σε πλαστική δεσμίδα 21ο με στρογγυλό κεφάλι

Πρόκα σε πλαστική δεσμίδα 21ο με στρογγυλό κεφάλι.  Λεία, δακτυλιωτή, ελικοειδής. Κατάλληλη για εργαλεία καρφωτικά : SENCO SN90FXP, […]

Δακτυλιωτή πρόκα σε ρολό 16ο

Πρόκα σε ρολό 16ο με στρογγυλό κεφάλι

Πρόκα σε ρολό 16ο με στρογγυλό κεφάλι, λεία, δακτυλιωτή, ελικοειδής. Κατάλληλη για εργαλεία: SENCO PALLET PRO 50 / SENCO COILPRO […]