Πρόκες – Βίδες

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

ΠΡΟΚΕΣ

Σε δεσμίδες ή σε ρόλους, χρησιμοποιούνται σε καρφωτικά εργαλεία για την κατασκευή μεγάλων κιβωτίων, επισκευή ή κατασκευή παλετών.