Συρρίκνωση

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Αυτόματες μηχανές κατασκευής και τοποθέτησης συρρικνούμενης σακούλας σε παλεταρισμένα φορτία

Αυτόματες μηχανές κατασκευής και τοποθέτησης συρρικνούμενης σακούλας σε παλεταρισμένα φορτία

Αυτόματες συρρικνωτικές

Ειδικές λύσεις που μπορούν να παραλάβουν αυτόματα στο τέλος της γραμμής πρωτογενούς συσκευασίας, να ομαδοποιήσουν τον επιθυμητό αριθμό προϊόντων και να συσκευάσουν σε συρρικνούμενο φιλμ πολυαιθιλενίου με την προσθήκη ή μη χαρτόδισκου ή επίπεδου χαρτονιού.