Εγκιβωτισμός

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Εγκιβωτισμός με Robot

Ένα σύστημα εγκιβωτισμού περιλαμβάνει διαμορφωτικό χαρτοκιβωτίων, κλειστικό χαρτοκιβωτίων, γραμμές διακίνησης των προϊόντων και των χαρτοκιβωτίων και ρομποτικό ή καρτεσιανό σύστημα εγκιβωτισμού. Οι ταχύτητες αυτών των εφαρμογών ποικίλλουν από 5-20 κύκλους/min.

Αυτόματες διαμορφωτικές χαρτοκιβωτίων

Μηχανήματα για το άνοιγμα, τη διαμόρφωση, το γέμισμα καθώς και τη συγκόλληση χαρτοκιβωτίων (RSC) με αυτοκόλλητη ταινία ή hot-melt ή και για ακόμη πιο γρήγορες γραμμές σε wraparound χαρτοκιβώτια σε διάφορες εκδόσεις ή μορφές εγκιβωτισμού, πάντα σύμφωνα με το προϊόν που χρειάζεται να συσκευαστεί.

Αυτόματη κλειστική χαρτοκιβωτίων

Υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις για υψηλής, μέσης ή χαμηλής ταχύτητας γραμμές παραγωγής, καθώς και απλούστερες ημιαυτόματες λύσεις