Εγκιβωτισμός

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Αυτόματη κλειστική χαρτοκιβωτίων

Υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις για υψηλής, μέσης ή χαμηλής ταχύτητας γραμμές παραγωγής, καθώς και απλούστερες ημιαυτόματες λύσεις

Αυτόματες διαμορφωτικές χαρτοκιβωτίων

Μηχανήματα για το άνοιγμα, τη διαμόρφωση, το γέμισμα καθώς και τη συγκόλληση χαρτοκιβωτίων (RSC) με αυτοκόλλητη ταινία ή hot-melt ή και για ακόμη πιο γρήγορες γραμμές σε wraparound χαρτοκιβώτια σε διάφορες εκδόσεις ή μορφές εγκιβωτισμού, πάντα σύμφωνα με το προϊόν που χρειάζεται να συσκευαστεί.

Εγκιβωτισμός με Robot

Ένα σύστημα εγκιβωτισμού περιλαμβάνει διαμορφωτικό χαρτοκιβωτίων, κλειστικό χαρτοκιβωτίων, γραμμές διακίνησης των προϊόντων και των χαρτοκιβωτίων και ρομποτικό ή καρτεσιανό σύστημα εγκιβωτισμού. Οι ταχύτητες αυτών των εφαρμογών ποικίλλουν από 5-20 κύκλους/min.