Τρενάκι μεταφοράς

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Τρενάκι μεταφοράς

Η λειτουργία αυτής της μηχανής είναι να πάρει το προϊόν από το σύστημα παλετοποίησης και να το μεταφέρει στις γραμμές συσκευασίας και συλλογής. Κινείται με ρόδες πάνω σε ράγες και μπορεί επίσης να παρεμβληθεί στο σταθμό φόρτωσης των κενών παλετών.