Σκαφοειδούς τύπου

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Μεταφορικές ταινίες σκαφοειδούς τύπου

Ο ελαστικός ιμάντας τοποθετείται σε ράουλα υπό τη μορφή V και ενδείκνυται για τη μεταφορά χύδην υλικών, όπως ορυκτά, λιπάσματα, κ.ά.