Με ιμάντα

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Μεταφορικές ταινίες με ιμάντα

Ενδείκνυται για τη μεταφορά χαρτοκιβωτίων, σάκων, θερμοσυρρικνούμενων προϊόντων, προϊόντων σε παλέτες, τροφίμων κ.ά. Μπορούν να κατασκευαστούν στο επιθυμητό μήκος ενώ το πλάτος τους ποικίλλει από 200 έως 2000mm