Με ερπύστρια

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Μεταφορικές ταινίες με ερπύστρια

Ενδείκνυται για τη μεταφορά τροφίμων και φιαλών, για συσκευασμένα ή μη προϊόντα, αλλά και για προϊόντα σε χαρτοκιβώτια. Αναλόγως της εφαρμογής, μπορεί να είναι ανοξείδωτες ή πλαστικές, να κατασκευαστούν στο επιθυμητό μήκος και να έχουν πλάτος από 60 έως 305mm.