Αναβατόρια – Καταβατόρια

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Αναβατόρια – Καταβατόρια

Ενδείκνυνται για την τροφοδοσία μεταφορικών ταινιών που βρίσκονται σε διαφορετικό υψομετρικό επίπεδο, καθώς και για την μεταφορά χαρτοκιβωτίων ή προϊόντων σε παλέτες και για αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης. Η ικανότητα ανύψωσης τους είναι από 50 έως 2000kg. Σε εφαρμογές όπου απαιτείται η κατακόρυφη μεταφορά χύδην υλικών, όπως ορυκτά, λιπάσματα, τρόφιμα κλπ, κατασκευάζονται αναβατόρια – καταβατόρια με κουβάδες.