Ρομποτικός παλετοποιητής

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Παλετοποίηση με Robot

Η παλετοποίηση με Robot μπορεί να διαχειριστεί σημαντικούς παραγωγικούς ρυθμούς και να εξασφαλίζει μεγάλη ακρίβεια στην τοποθέτηση και αξιοπιστία ακόμη και σε υψηλά φορτία, είτε πρόκειται για χαρτοκιβώτια, είτε για σάκους, είτε για θερμοσυρρικνούμενα δέματα. Η παλετοποίηση με robot ολοκληρώνεται με μια συσκευή που ονομάζεται «αρπαγή». Οι σφιγκτήρες μπορούν να έχουν μονή ή πολλαπλή αναμονή, αυτοκεντράρισμα, καθώς επίσης και δυνατότητα εφαρμογής του ενδιάμεσου χαρτονιού στρώσης ή της παλέτας υποδοχής του υλικού, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.