Καρτεσιανού τύπου

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Παλετοποιητής καρτεσιανού τύπου

Οι παλετοποιητές καρτεσιανού τύπου (pick and place) έχουν μεγάλη ευελιξία και η εγκατάσταση τους σε υπάρχουσες γραμμές παραγωγής είναι εύκολη.
Έχουν εφαρμογή στην παλετοποίηση χαρτοκιβωτίων, σάκων και θερμοσυρρικνούμενων δεμάτων. Αποτελείται από μία κεφαλή, η οποία κινείται σε τρεις άξονες.