Αποπαλετοποίησης

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Αποπαλετοποιητές

Πρόκειται για μηχανήματα με υψηλές προδιαγραφές και ακρίβεια για την αποπαλετοποίηση προϊόντων.

Η πιο συνήθης εφαρμογή είναι η αποπαλετοποίηση κενών φιαλών σε αυτόματες γραμμές παραγωγής και εμφιάλωσης, με ταχύτητα μηχανήματος 1,5 – 3 κύκλους/min.