για την Αναρρόφηση σκόνης, τη συσκευασία και το φιλτράρισμα

Τα συγκροτήματα περιστροφικών αντλιών κενού της KAESER με τον ειδικό κοχλία κενού της KAESER αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές εκκένωσης,δοκιμών, ξήρανσης και απαεριοποίησης καθώς και για το φιλτράρισμα ή την πλήρωση φιαλών και σωλήνων. Αυτά τα συστήματα είναι εξοπλισμένα με το νέο προηγμένο βιομηχανικό σύστημα ελέγχου SIGMA CONTROL 2 που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.