για Σήραγγες, Λατομεία, Αμμοβολή, Οπτικές ίνες

Οι πετρελαιοκίνητοι αεροσυμπιεστές Mobilair αποτελούν μια οικονομική όσο και ευέλικτη λύση. Χρησιμοποιούνται σε ευρεία γκάμα εφαρμογών, όπου δεν υπάρχει η απαραίτητη  παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως σε έργα διάνοιξης σηράγγων , σε λατομεία , σε λιμάνια για αμμοβολή , και σε εμφύσηση καλωδίων  σε αγωγούς.