για Παραγωγή φιαλών PET

Η KAESER έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά οικονομικό σύστημα, ειδικά σχεδιασμένο για αυτό το αναπτυσσόμενο πεδίο εφαρμογής. Το σύστημα παραγωγής φιαλών SIGMA PET AIR αποτελείται από ένα συγκρότημα χαμηλής πίεσης (περιστροφικός κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής, αέρας ελέγχου) και ένα συγκρότημα υψηλής πίεσης (υπερσυμπιεστής, σύστημα εμφύσησης), συνοδευόμενα και τα 2 από την κατάλληλη επεξεργασία (ξηραντής ψυκτικού τύπου χαμηλής και υψηλής πίεσης). Εκτός από την εξαιρετική απόδοση του συστήματος, οι χρήστες επωφελούνται από το χαμηλό κόστος της επένδυσης και της λειτουργίας του.