για εφαρμογές υπό πίεση ή σε κενό αέρα

Οι περιστροφικοί φυσητήρες της Kaeser με OMEGA PROFILE χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές χαμηλής πίεσης ή κενού για την ξήρανση, τον αερισμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, την αερομεταφορά υλικού σε μορφή σκόνης ή κόκκων, τον καθαρισμό μέσω αναρρόφησης, την επιθεώρηση και τη συσκευασία.