Τυλιχτικές – Παλετοδετικές

Επιλέξτε Κατηγορία

Περιτύλιξη παλετών με εκτατό φιλμ (stretch film). Για τη συσκευασία παλέτας με φιλμ ή δίχτυ όπου είναι απαραίτητο να αναπνέει (φρούτα – λαχανικά). Οι τυλιχτικές μηχανές φιλμ είναι βασικός βιομηχανικός εξοπλισμός για τη διακίνηση των προϊόντων σε παλέτα.