Αυτόματες

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

MINIPACK PRATIKA 56 Γωνιακής συγκόλλησης.

Pratika 56, αυτόματη μηχανή γωνιακής συγκόλλησης. Πνευματική μηχανή Entry level με ενσωματωμένο PLC. Διαθέτει σύστημα γωνιακής συγκόλλησης κ.ά.

MINIPACK PRATIKA 56CS Γωνιακής συγκόλλησης

Pratika 56 CS, αυτόματη μηχανή γωνιακής συγκόλλησης. Μηχανή Entry level, με λειτουργία Center sealing για τη συγκόλληση προϊόντων έως 240mm. Διαθέτει σύστημα γωνιακής συγκόλλησης, συσκευή center sealing, πνευματική παροχή 60lt/min. κ.ά.

MINIPACK PRATIKA 56 MPE Γωνιακής συγκόλλησης

Pratika 56 MPE, αυτόματη γωνιακής συγκόλλησης, μια καινούργια ιδέα για μέγιστη ταχύτητα και ευελιξία. Υψηλής τεχνολογίας, πλήρως ηλεκτρική, με σερβοκινητήρα brushless.

MINIPACK PRATIKA 56 MPE INOX Γωνιακής συγκόλλησης

Pratika 56 MPE Inox, αυτόματη μηχανή γωνιακής συγκόλλησης, υψηλής τεχνολογίας, πλήρως ηλεκτρική, με σερβοκινητήρα brushless

MINIPACK PRATIKA 56 MPS Συνεχούς συγκόλλησης

Pratika 56 MPS, αυτόματη μηχανή συνεχούς συγκόλλησης, υψηλής τεχνολογίας, πλήρως ηλεκτρική με σύστημα side sealing (υψηλή παραγωγικότητα)

MINIPACK PRATIKA 80-T MPS Συνεχούς συγκόλλησης μεγαλών διαστάσεων

Pratika 80-T MPS, αυτόματη μηχανή συνεχούς γωνιακής συγκόλλησης μεγάλων διαστάσεων. Υψηλής τεχνολογίας, πλήρως ηλεκτρική με σύστημα side sealing (υψηλή παραγωγικότητα)