Αυτόματες

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Minipack Pratika 55 smart

MINIPACK PRATIKA 55 Smart – Μηχανή περιτύλιξης με φιλμ

Η νέα έκδοση της αυτόματης μηχανής συρρίκνωσης Pratika 55 Smart, προέρχεται από τη συνεχή προσοχή στην ανάγκες της […]

MINIPACK PRATIKA 56 MPE X1 Περιτύλιξη πακέτων με φιλμ

Η νέα έκδοση της αυτόματης πλήρως ηλεκτρικής μηχανής γωνιακής συγκόλλησης PRATIKA 56 MPE X1, είναι προϊόν της προσεκτικής παρακολούθησης στις απαιτήσεις της αγοράς με το σκοπό να προτείνει μια τεχνολογικά προηγμένη και ταυτόχρονα ευέλικτη και φιλική προς το χρήστη μηχανή συσκευασίας θερμοσυρρίκνωσης.

MINIPACK PRATIKA 56 MPE X2 Γωνιακής συγκόλλησης

Η νέα έκδοση της αυτόματης πλήρως ηλεκτρικής (servo) μηχανής γωνιακής συγκόλλησης PRATIKA 56 MPE X2 είναι προϊόν της προσεκτικής παρακολούθησης στις απαιτήσεις της αγοράς με το σκοπό να προτείνει μια τεχνολογικά προηγμένη και ταυτόχρονα ευέλικτη και φιλική προς το χρήστη μηχανή συσκευασίας θερμοσυρρίκνωσης.

MINIPACK PRATIKA 56 MPE INOX Γωνιακής συγκόλλησης

Pratika 56 MPE Inox, αυτόματη μηχανή γωνιακής συγκόλλησης, υψηλής τεχνολογίας, πλήρως ηλεκτρική, με σερβοκινητήρα brushless

MINIPACK PRATIKA 56 MPS Συνεχούς συγκόλλησης

Pratika 56 MPS, αυτόματη μηχανή συνεχούς συγκόλλησης, υψηλής τεχνολογίας, πλήρως ηλεκτρική με σύστημα side sealing (υψηλή παραγωγικότητα)

MINIPACK PRATIKA 80-T MPS Συνεχούς συγκόλλησης μεγαλών διαστάσεων

Pratika 80-T MPS, αυτόματη μηχανή συνεχούς γωνιακής συγκόλλησης μεγάλων διαστάσεων. Υψηλής τεχνολογίας, πλήρως ηλεκτρική με σύστημα side sealing (υψηλή παραγωγικότητα)