Αυτόματες

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

ROBOPAC DIMAC θερμοσυρρικνωτική υψηλής ταχύτητας

Οι νέες μηχανές ξεκινούν από 15 έως και 70 πακέτα ανά λεπτό σε μονή γραμμή και έως 100 πακέτα το λεπτό σε διπλή γραμμή (για ομαδοποίηση 3×2). Ιδανικές για τον χειρισμό πολύ ογκωδών και βαρέων προϊόντων. Ευελιξία στη διαχείριση διαφορετικών μεγεθών και λύσεων συσκευασίας.

LP PACKAGING SFE AU Θερμοσυρρικνωτικές

Θερμοσυρρικνωτικές SFE AU PLC LP Packaging. Αυτόματες μηχανές ανοιχτών πλευρών.

LP Packaging SFΕ-NF Θερμοσυρρικνωτικές

Αυτόματη για τροφοδοσία σε σειρά, πακέτων μεσαίων διαστάσεων χωρίς περιορισμό του μήκους τους. Χρησιμοποιείται θερμοσυρρικνούμενο φίλμ πολυαιθιλενίου.