Χειρός – Επιτραπέζιες


Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Θερμοσυγκολλητικές μηχανές για σακουλάκια

Θερμοσυγκολλητική ΜΕ 100-500 HI MERCIER

Θερμοσυγκολλητική επιτραπέζια χειρός ME 100-500 HI Mercier, με ρυθμιστή θερμοκρασίας συγκόλλησης.

Χειροκίνητες επιτραπέζιες ή φορητές θερμοσυγκολλητικές μηχανές

Θερμοσυγκολλητική ME 600-1000 HI MERCIER

Θερμοσυγκολλητική ΜΕ 600-1000 ΗΙ Mercier, χειροκίνητη, επιτραπέζια ή φορητή με αντίσταση από σύρμα για κοπή και συγκόλληση.

Χειροκίνητες επιτραπέζιες θερμοσυγκολλητικές μηχανές απλές με κοπτικό μαχαίρι και με ρυθμιστή θερμοκρασίας συγκόλλησης.

Θερμοσυγκολλητική ME 200-500 HC MERCIER

Θερμοσυγκολλητικές μηχανές ΜΕ 200-500 HC Mercier, απλές με κοπτικό μαχαίρι και με ρυθμιστή θερμοκρασίας συγκόλλησης.

Θερμοσυγκολλητική ΜΕ 400 HCS MERCIER

Θερμοσυγκολλητική ΜΕ 400 τροφίμων HCS Mercier, ανοιξείδωτη χειροκίνητη επιτραπέζια απλή με κοπτικό μαχαίρι με ρυθμιστή θερμοκρασίας συγκόλλησης.

Χειροκίνητη θερμοσυγκολλητική μηχανή με κοπτικό μαχαίρι

MEDICAL ME 2010 MERCIER-Θερμοσυγκολλητική

ΜΕ 2010, Χειροκίνητες επιτραπέζιες απλές με κοπτικό μαχαίρι, βάση, ηχητικό σύστημα, Ιδανικό για Ιατρικά είδη.

Θερμοσυγκολλητικές σιαγόνες με οπτική ένδειξη συγκόλλησης

Θερμοσυγκολλητικό ME150HS-400DH MERCIER

Θερμοσυγκολλητικό εργαλείο χειρός ΜΕ150HS-400DH Mercier. Θερμοσυγκολλητικές σιαγόνες με οπτική ένδειξη συγκόλλησης.

Φορητός θερμοσυγκολλητικός τροχός

Θερμοσυγκολλητικός τροχός ME 802HW MERCIER

Φορητός θερμοσυγκολλητικός τροχός ΜΕ 802 HW Mercier, για PE & CELLOPHANE

θερμοσυγκολλητικά χειρός για συγκόλληση σημείου

Θερμοσυγκολλητικό ΜΕ 105HS (CH) MERCIER

Θερμοσυγκολλητικό ΜΕ 105 CH, Mercier. Μικρό, χειρός για συγκόλληση σημείου. Προσωρινές στερεώσεις φύλλων πλαστικού με ρυθμιστή θερμοκρασίας.

Blog Posts
Portfolio
Pages

Available Pages

Categories

Archives by Subject:

Monthly