Ποδοκίνητες

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Θερμοσυγκολλητική ME 300-800FI MERCIER

Θερμοσυγκολλητική ME 300-800FI Mercier, απλή ποδοκίνητη με μονή κάτω αντίσταση.

Θερμοσυγκολλητική ME 450FIU MERCIER

Θερμοσυγκολλητική ME 450FIU Mercier. Απλή ποδοκίνητη με μονή πάνω αντίσταση.

Θερμοσυγκολλητική ME 450FC MERCIER

Θερμοσυγκολλητική ΜΕ 450FC Mercier, ποδοκίνητη μηχανή με κοπτικό. Δέχεται ρολό φίλμ πλάτους έως 450mm

Θερμοσυγκολλητική ΜΕ 4510FDV / 6010CFN MERCIER

Θερμοσυγκολλητική ΜΕ 4510FDV / 6010CFN Mercier, οι ποδοκίνητες συγκολλητικές φέρουν τις αντιστάσεις στην άνω και κάτω σιαγόνα του συγκολλητικού. Προσφέρονται πλήρεις, με την κολόνα, την βάση, την ηλεκτροβαλβίδα εντολής λειτουργίας και την βάση στήριξης του σάκου.

Θερμοσυγκολλητική ME 200-400 CFN MERCIER

Θερμοσυγκολλητική ME 200-400 CFN Mercier, με τεφλοναρισμένες σιαγόνες. Για πολυστρωματικά υλικά.

Θερμοσυγκολλητική ME 300-400CFV MERCIER

Θερμοσυγκολλητική ME 300-400CFV Mercier, κάθετη με ποδοβαλβίδα. Για πολυστρωματικά υλικά.

Θερμοσυγκολλητική CGM matic

Επιτραπέζια θερμοσυγκολλητική για πολυαιθυλένια και ελαφρώς λαμιναρισμένα υλικά. Χειροκίνητη ή ημιαυτόματη με ποδοβαλβίδα.