Καντάρια

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

NHAS 3000 ηλεκτρονικό καντάρι

NHAS 3000, ηλεκτρονικό καντάρι, κατάλληλο για ζύγιση από 3000 / 6000 / 9500kg, με υποδιαίρεση 1 / 2 / 5 kg αντίστοιχα.

NHAS 1500 ηλεκτρονικό καντάρι

NHAS 1500, ηλεκτρονικό καντάρι, κατάλληλο για ζύγιση από 1500 /3000 / 6000kg, με υποδιαίρεση 0,5 / 1 / 2kg αντίστοιχα.