Ηλεκτρονικές πλάστιγγες

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Επιδαπέδιες επαγγελματικές ζυγαριές

Δείτε εδώ τους επαγγελματικούς επιδαπέδιους ζυγούς…

Ηλεκτρονικές πλάστιγγες LBAS-30005 χαμηλού προφίλ

Ηλεκτρονικές πλάστιγγες LBAS-30005 μεταλλικές ή ανοξείδωτες με ενδεικτη τύπου DFWL, χαμηλού προφίλ

Ηλεκτρονικές πλάστιγγες LBAS-15002 χαμηλού προφίλ

Ηλεκτρονικές πλάστιγγες LBAS-15002 μεταλλικές ή ανοξείδωτες με ενδεικτη τύπου DFWL, χαμηλού προφίλ

Ηλεκτρονικές πλάστιγγες BAS-30005 μεταλλικές

Ηλεκτρονικές πλάστιγγες BAS-30005 μεταλλικές ή ανοξείδωτες με ενδεικτη τύπου DFWL

Ηλεκτρονικές πλάστιγγες BAS-15002 μεταλλικές

Ηλεκτρονικές πλάστιγγες BAS-15002 μεταλλικές ή ανοξείδωτες.

Ηλεκτρονικές πλάστιγγες SAS-1520 μεταλλικές

Ηλεκτρονικές πλάστιγγες SAS-1520 μεταλλικές ή ανοξείδωτες.