Αυτόματα γεμιστικά

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

GANDUS – GA 15/25 C-P αυτόματο ενσακιστικό

GA 15/25 C-P, κάθετη γεμιστική μηχανή για σακούλες μέχρι 25kg, υψηλής αντοχής με τρεις ερμητικά κλεισμένες συγκολλήσεις που παραλαμβάνει από ρολό μονόφυλλου θερμοσυγκολλούμενου φίλμ. Κατάλληλη για την ενσάκιση προϊόντων όπως κόκκοι και πούδρες.

B&C αυτόματα ενσακιστικά υψηλής ταχύτητας

αυτόματα ενσακιστικά υψηλής ταχύτητας