Κλειστικά σακουλών

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Κλειστικά σακούλας με ταινία

Κλειστικά σακούλας με ταινία 9mm. Διατίθεται και με μαχαιράκι ξακρίσματος σακούλας.