Εκτυλικτήρες Φιλμ

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Πλαστική χειρολαβή για ρολάκια φιλμ

Πλαστική χειρολαβή για ρολάκια Sveltopack

Ζεύγος πλαστικών χειρολαβών για φιλμ χειρός

Ζεύγος πλαστικών χειρολαβών για φιλμ συσκευασίας.

W 310 Μεταλλική Χειρολαβή Φιλμ

Μεταλλική χειρολαβή εκτύλιξης για ρόλλους φιλμ χειρός ή δίχτυ.