Αυτόματα

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

LP PACKAGING C-20V αυτόματο μονομπλόκ εγκιβωτισμού

C-20V, Αυτόματο κάθετο μονομπλόκ εγκιβωτιστικό με σύστημα top loading, Αυτή η γρήγορη, μικρή και οικονομική μηχανή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τον χειρισμό με απόλυτη ασφάλεια διαφόρων τύπων προϊόντων και ειδικά αυτών που χρειάζονται ειδική μεταχείριση.

COMARME XF520 συγκολλητική χαρτοκιβωτίων

XF 520, συγκολλητική αυτόματης ρύθμισης για χαρτοκιβώτια κυμαινόμενων διαστάσεων. Η προώθηση γίνεται με πλευρικούς ιμάντες και κλείνει αυτόματα τα 4 πάνω φύλλα.

COMARME F470 συγκολλητική χαρτοκιβωτίων

F-470, αυτόματη συγκολλητική μηχανή, με αυτόματο κλείσιμο των άνω φύλλων. Η ρύθμιση γίνεται χειροκίνητα.

COMARME GEM Χ520 Συγκολλητική μηχανή χαρτοκιβωτίων

Χωρίς αυτόματο κλείσιμο των άνω φύλλων. Αυτορυθμιζόμενες κατά πλάτος και ύψος. Παραγωγή: 300 – 500 τεμάχια/ώρα.

COMARME F 2000 διαμορφωτική χαρτοκιβωτίων

Η διαμορφωτική μηχανή της Comarme F2000. προετοιμάζει αυτόματα τα χαρτοκιβώτια διπλώνοντας τα 4 φύλλα του πάτου τους. H Car 2000 είναι συμπληρωματικός γεμιστήρας χαρτοκιβωτίων διαφόρων τύπων με χώρο φόρτωσης 2500 mm