Πολυολεφίνης

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Φίλμ πολυολεφίνης διαθέσιμα σε διάφορες διαστάσεις,

ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗΣ – ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Για απόλυτη διαφάνεια και καθαρότητα, ελεγχόμενη συρρίκνωση, τέλεια προσαρμογή, ελαστικότητα μέχρι 40οC, αντοχή στη διατήρηση, υγιεινή επαφή με τα τρόφιμα, ανοχή σε θερμά προϊόντα, άριστη εκτύπωση, οικολογική συμπεριφορά.