Πολυαιθυλενίου

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Φιλμ συσκευασίας πολυαιθυλενίου για συρρίκνωση

Φίλμ πολυαιθυλενίου για συρρίκνωση

Σε πολλές διαστάσεις και πάχη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, μονόφυλλα, διπλωμένα, σωλήνα ή σακούλες με δυνατότητα εκτύπωσης.