Επιδαπέδιες μηχανές κενού

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Δίχτυα περιβολής παλετών

Σε ρόλους διαστάσεων πλάτους 500 χιλιοστών για χρήση σε τυλιχτικές μηχανές ή χειρός

Δίχτυα μικροσυσκευασιών

Πλαστικά δίχτυα συσκευασίας για την ομαδοποιήση προϊόντων, αγροτικών – τροφίμων – βιομηχανικών, σε ρόλους ή σε μανσέτα, πλεκτά ή χυτά (extuder), σε πολλές διαστάσεις και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.