Για συσκευασία σακούλας

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Χειροκίνητες επιτραπέζιες θερμοσυγκολλητικές μηχανές απλές με κοπτικό μαχαίρι και με ρυθμιστή θερμοκρασίας συγκόλλησης.

Θερμοσυγκολλητική ME 200-500 HC MERCIER

Θερμοσυγκολλητικές μηχανές ΜΕ 200-500 HC Mercier, απλές με κοπτικό μαχαίρι και με ρυθμιστή θερμοκρασίας συγκόλλησης.

Χειροκίνητες επιτραπέζιες ή φορητές θερμοσυγκολλητικές μηχανές

Θερμοσυγκολλητική ME 600-1000 HI MERCIER

Θερμοσυγκολλητική ΜΕ 600-1000 ΗΙ Mercier, χειροκίνητη, επιτραπέζια ή φορητή με αντίσταση από σύρμα για κοπή και συγκόλληση.

Θερμοσυγκολλητικές μηχανές για σακουλάκια

Θερμοσυγκολλητική ΜΕ 100-500 HI MERCIER

Θερμοσυγκολλητική επιτραπέζια χειρός ME 100-500 HI Mercier, με ρυθμιστή θερμοκρασίας συγκόλλησης.