Ζυγιστικά για περονοφόρα

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

RVL RAVAS ζυγιστικά πιρούνια

Το RVL Ravas είναι ζυγιστικά πιρούνια για περονοφόρα οχήματα αντίβαρου. Για χρήση με περιστροφείς και σφιγκτήρες. Η μέγιστη απόκλιση 0,2% του ανυψώμενου φορτίου. Η μεταφορά δεδομένων γίνεται μέσω συστημάτων WMS ή ERP

iFORKS TOUCH πλήρως ασύρματα ζυγιστικά πηρούνια

iForks Touch της Ravas πλήρως ασύρματα ζυγιστικά πηρούνια, με οθόνη αφής. Διαθέτει θύρα USB για λήψη δεδομένων. Ενεργειακά αποδοτική διαχείριση ενέργειας και ψηφιακή βαθμονόμηση.

RWV-C RAVAS ενσύρματα ζυγιστικά πιρούνια.

RWV-C Ravas, ενσύρματα ζυγιστικά με μικρού μέγεθους διαστάσεις πηρουνιών. Με ένδειξη βάρους στο τερματικό του παλετοφόρου. Η μεταφορά δεδομένων γίνεται σε WMS ή ERP συστήματα.

RCS Plus RAVAS υδραυλικό σύστημα ζύγισης.

Το RCS plus Ravas, είναι υδραυλικό σύστημα ζύγισης. Διαθέτει μεγάλη ακρίβεια και είναι εύκολο στην βαθμονόμηση. Ιδανικό για περιστροφείς και σφιγκτήρες, για απαιτητικές εφαρμογές.

RCS RAVAS υδραυλικό σύστημα ζύγισης

Το RCS Ravas είναι ελκυστικής τιμής σύστημα μέτρησης για περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα. Είναι εύκολο στην εγκατάσταση μέσω Τ-ζεύξης. Ιδανικό για δύσκολες εφαρμογές καθώς επίσης για γενικό έλεγχο βάρους και αποφυγή υπερφόρτωσης.

iForks – RAVAS ηλεκτρονικά ζυγιστικά πιρούνια

iForks – RAVAS, πλήρως ασύρματα ζυγιστικά πηρούνια, σας βοηθάνε να εξοικονομήσετε χρόνο, χώρο, εργατοώρες και να δώσετε μεγάλη ευελιξία στις εργασίες σας.