Εργαλειοθήκες – Εργαλειοφόροι

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

Διόροφος εργαλειοφόρος

Εργαλειοθήκη διόροφη

Διόροφος εργαλειοφορέας με δύο περιστρεφόμενες ρόδες και δύο σταθερές Φ 0,80cm

Εργαλειοθήκη με 3 ράφια

Εργαλειοθήκη τριόροφη

Τριόροφος εργαλειοφορέας με δύο περιστρεφόμενες ρόδες και 2 σταθερές Φ 0,80