Χειροκίνητα ανυψωτικά

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

SDJ 1010 COMBI LIFT Ανυψωτικό παλετοφόρο

SDJ 1010, Ανυψωτικά παλετοφόρα χειροκίνητης προώθησης και ανύψωσης, ικανότητας 1000kg σε ύψος 1000mm.

TM 80 INOX BADA χειροκίνητο ανυψωτικό παλετοφόρο

ΤΜ 80, χειροκίνητο ανυψωτικό παλετοφόρο, πλήρως ανοξείδωτο. Διαθέτει σύστημα ακινητοποίησης στην φάση της ανύψωσης με πλευρικούς σταθεροποιητές.

YTD 35 COMBI LIFT ανυψωτικό παλετοφόρο.

YTD 35, ανυψωτικό παλετοφόρο, ικανότητας 350kg, σε ύψος 1945mm. Η ανύψωση μπορεί να γίνει από τη χειρολαβή ή από την ποδοβαλβίδα.

SDJ 1025 COMBI LIFT ανυψωτικό παλετοφόρο.

SDJ 1025, Ανυψωτικά παλετοφόρα χειροκίνητης προώθησης και ανύψωσης, ικανότητας 1000kg σε ύψους 2500mm.

JF High Lift COMBI LIFT, ανυψωτικό παλετοφόρο

JF high lift Combi lift, είναι ανυψωτικό παλετοφόρο μέσης ανύψωσης. Ικανότητα 1000kg σε ύψος 800mm.

SDJ 1000 COMBI LIFT ανυψωτικό παλετοφόρο.

SDJ 1000, Ανυψωτικά παλετοφόρα χειροκίνητης προώθησης και ανύψωσης, ικανότητας 1000kg σε ύψους 1600mm.

Ανυψωτικό παλετοφόρο χειροκίνητης προώθησης & ηλεκτρικής ανύψωσης.

CDD 10B3 COMBI LIFT – Ανυψωτικό παλετοφόρο

Ανυψωτικό παλετοφόρο CDD 10B3, χειροκίνητης προώθησης και ηλεκτρικής ανύψωσης.

JF-1TON ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ

Ανυψωτικά παλετοφόρα με σύστημα ακινητοποίησης στη φάση της ανύψωσης και πλευρικούς σταθεροποιητές.