Σύστημα Ανύψωσης VacuMaster

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

VacuMaster Comfort Σύστημα ανύψωσης

Σύστημα ανύψωσης κενού για μεταφορά βαρέων φορτίων, βάρους έως 750 kg, με ασφάλεια και ταχύτητα. Επιπρόσθετα από το Vacumaster basic, το VacuMaster Comfort προσφέρει στον υπάλληλο ένα χειριστήριο το οποίο συνδυάζει όλα τα κουμπιά ελέγχου της συσκευής και επιτρέπει τον χειρισμό της γεννήτριας κενού για εξοικονόμηση ενέργειας.

VacuMaster Basic Σύστημα ανύψωσης

Σύστημα ανύψωσης κενού για μεταφορά βαρέων φορτίων, βάρους έως 750 kg, με ασφάλεια και ταχύτητα.