Σταθερά

Επιλέξτε προιόντα για σύγκριση

TOPPY V-SHAPE 120o σταθερός ανατροπέας παλετών

Ο σταθερός ανατροπέας Toppy V shape 120o βασίζεται σε ένα ισχυρό και άκαμπτο πλαίσιο σχήματος V. Ο ανατροπέας δέχεται το φορτίο στην κάτω πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται στο έδαφος, με παλετοφόρο ή περονοφόρο. Στην αρχή του κύκλου, ένα σύστημα “κλειδώνει” την παλέτα….

TOPPY V- SHAPE 95o σταθερός ανατροπέας παλετών

Ο σταθερός ανατροπέας Toppy V-Shape 95o βασίζεται σε ένα ισχυρό και άκαμπτο πλαίσιο σχήματος V. Ο ανατροπέας δέχεται το φορτίο στην κάτω πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται στο έδαφος, με παλετοφόρο ή περενοφόρο. Στην αρχή του κύκλου, ένα σύστημα «κλειδώνει» την παλέτα επάνω στην πλατφόρμα και η επάνω πλατφόρμα κατέρχεται μέχρι ο αισθητήρας να ανιχνεύσει το πάνω….

TOPPY INVERTER Floor Level σταθερός ανατροπέας παλέτας

Ο σταθερός ανατροπέας Toppy Inverter Floor Level περιστρέφει φορτία και εναλάσσει παλέτες μέγιστου βάρους 1500 Kg και μέγιστου ύψους 2200 mm. Οι παλέτες φορτώνονται και εκφορτώνονται με ηλεκτρικό παλετοφόρο.
Η περιστροφή παλετών πραγματοποιείτα…..

TOPPY INVERTER σταθερός ανατροπέας παλέτας

Ο σταθερός ανατροπέας Toppy Inverter περιστρέφει φορτία και εναλάσσει παλέτες μέγιστου βάρους 2000 Kg και μέγιστου ύψους 2600 mm. Οι παλέτες φορτώνονται και εκφορτώνονται με περονοφόρο.