Θέσεις εργασίας

ΘΕΣΗ : ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης είναι η εκπόνηση-παρακολούθηση-αρχειοθέτηση προσφορών, η παρακολούθηση αποθεμάτων, η επικοινωνία με προμηθευτές εξωτερικού και εσωτερικού, η διαχείριση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης κ.α.)

Απαραίτητα προσόντα 

  • Αριστη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας σε γραπτά κείμενα
  • Άριστη Γνώση Αγγλικών
  • Ευχέρεια χρήσεως  H/Y Microsoft Office
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

Συστάσεις θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ,  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ»  info@vamvacas.gr