Θέσεις εργασίας

ΠΩΛΗΤΗ για τον Νομό Αττικής

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, 5ήμερης εργασίας με έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Αττική (Πειραιάς, Αγ. Ι. Ρέντης, Κορωπί).

Κάποιες από της αρμοδιότητες της θέσης είναι :

Διαχείριση του ενεργού πελατολογίου και η διερεύνηση κάλυψης νέων αναγκών

Δημιουργία και ανάπτυξη νέων πελατών

Προώθηση όλων των προιοντικών ομάδων στις περιοχές ευθύνης

Υποβολή βιογραφικών με τίτλο: ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ στο  info@vamvacas.gr

Απαραίτητα προσόντα 

Γνώση τεχνικών πωλήσεων

Γνώση του κλάδου (Βιομηχανία – Βιοτεχνία)

Ευχέρεια χρήσεως  H/Y (CRM & Microsoft Office)

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

Μεθοδικότητα και ατομική οργάνωση

Καλή γνώση αγγλικών

Παροχές

Σταθερός μηνιαίος μισθός

Bonus βάση επίτευξης στόχων (μηνιαίος)

Συνεχής εκπαίδευση με δυνατότητα εξέλιξης

Εταιρικό αυτοκίνητο

Εταιρικό τηλέφωνο

Τεχνικού, μηχανικού, συντηρήσεων και επισκευών βιομηχανικών μηχανημάτων συσκευασίας

Περιγραφή θέσης:

·         Προγραμματισμένες επισκευές και συντηρήσεις βιομηχανικών μηχανημάτων συσκευασίας (γενική, προστατευτική, τροφίμων), είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας είτε στο χώρο των πελατών της.

·         Αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών των ιδίων μηχανημάτων.

·         Εκκινήσεις μηχανών.

·         Παραλαβή μηχανών από οίκους του εξωτερικού για έλεγχο λειτουργικότητας πριν την παράδοση.

Απαραίτητα προσόντα:

·         Πτυχίο ΤΕΙ Σχολής Τεχνολόγων (Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων).

·         Κατανόηση/σύνταξη ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού σχεδίου.

·         Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

·         Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία).

·         Σύνταξη τεχνικών αναφορών.

·         Αναλυτική και μεθοδευμένη σκέψη, παρατηρητικότητα με έμφαση στη λεπτομέρεια.

·         Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

·         Ομαδικό πνεύμα και υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας.

·         Δυναμική, ευχάριστη και δραστήρια προσωπικότητα με ευελιξία και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας.

·         Δυνατότητα ταξιδίων εσωτερικού και εξωτερικού.

·         Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή όχι απαραίτητη.

·         Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου.

Υποβολή βιογραφικών με τίτλο  «Τεχνικός»  στο info@vamvacas.gr